Kontakt

Wolną Książkę redagują Justyna Polakowska i Stanisław Krzaczyński.

Kontakt z redakcją: redakcja@wolnaksiazka.pl